Groene Euro's Scoren

Project De Groene Club opvolger van project Groene Euro’s Scoren

Duurzame sportaccommodaties, daar valt winst mee te behalen. Want een duurzame club, is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de clubkas.

Van medio 2014 tot op heden heeft de provincie Overijssel daaraan onder de vlag van Nieuwe Energie Overijssel (NEO) invulling gegeven met het project Groene Euro’s Scoren. De uitvoering was in handen van Natuur en Milieu Overijssel (NMO) en Sportservice Overijssel.

Het project is per 15 december 2017 afgesloten en via deze site kunnen geen Energie-scans meer worden aangevraagd.

Vanaf dit moment wordt de verduurzaming van sportaccommodaties in Overijssel de komende jaren (t/m 2020) vorm gegeven via het KNVB-project de Groene Club.
Partners zijn op dit moment de provincies Overijssel, Gelderland en Zuid-Holland en de sportbonden KNVB, KNLTB en KNHB.
Hoewel vanuit de KNVB in eerste instantie de voetbalclubs worden benaderd, is de Groene Club een breed initiatief. Al snel zullen tennis- en hockeyclubs volgen en er zijn afspraken gemaakt over een landelijke uitrol. Het is de bedoeling om deze aanpak ook uit te breiden naar andere takken van sport en naar andere provincies.