• In de rapportage staan veelal maatregelen vermeld die weinig geld kosten en die al snel tot besparing leiden. Ga met die maatregelen aan de slag.
  • Bepaal aan de hand van de rapportage welke maatregelen u in de loop van de jaren wilt gaan op pakken, en maak daar een planning van. Bijvoorbeeld: als u plannen heeft om te renoveren neem dan de energiemaatregelen daarin op (isolatie, waterbesparende douches etc.).
  • Waarschijnlijk is er binnen uw vereniging deskundigheid genoeg onder de leden en/of sponsoren. Betrek deze bij de uitvoering van de maatregelen.
  • Informeer bij andere sportverenigingen als u bijvoorbeeld de veldverlichting door Led verlichting wilt vervangen, zonnepanelen aanschaffen etc. Informeer naar hun ervaringen, deel kennis en werk samen waar mogelijk, bijvoorbeeld bij de aanschaf van zonnepanelen.
  • Heeft u vragen en wilt u verder geholpen worden, neem dan contact op met de helpdesk.

Er valt veel te besparen op energie door het
treffen van eenvoudige maatregelen, zoals het
vervangen van oude koel- en vriesapparatuur.
Omdat het vaak verouderde apparatuur betreft
welke 24 uur per dag aan staat, zijn dit grote
energieverbruikers.


- Arno Gadella, energieadviseur
Maatregelen die zich snel terugverdienen zijn onder
andere: het vervangen van de TL- verlichting door
LED-verlichting in kleedkamers en kantines, het
aanbrengen van waterbesparende douches,
bewegingsmelders en tijdklokken.


- Ben Dull, energieadviseur
Het valt mij op dat binnen de vereniging meestal
niemand verantwoordelijk is voor het
energiebeheer, terwijl de kennis vaak wel aanwezig
is onder de leden. Mijn advies is dan ook om
iemand hiervoor aan te stellen.


- Ben Dull, energieadviseur
Wij hadden een erg hoge energierekening. Met de
energiescan zijn de besparingsmogelijkheden
inzichtelijk gemaakt. We zijn gestart met het
treffen van ‘kleine’ maatregelen die snel tot
resultaat leiden. We zijn inmiddels erg enthousiast
geworden en kijken naar vervolgstappen om de
energierekening te doen dalen.


- Richard Achtereerkse, SV Helios, Deventer
Ondanks dat onze accommodatie vrij nieuw en
energiezuinig is, bleek uit de scan dat wij nog veel
energie kunnen besparen. Vooral door het
aanpassen van de kloktijden van de verwarmings-
installatie en de ventilatie. Het plaatsen van tijd-
schakelaars op de koeling en het doven van de
veldverlichting na de training zijn zaken waar we
meteen mee aan de slag kunnen.


- Jos Leferink, bestuurslid RSC Rossum