Een lagere energierekening houdt uw clubkas in een gezonde conditie!

Euro-GroenBij veel sportverenigingen met een eigen accommodatie vormt de energierekening een forse kostenpost. Met het verduurzamen van de accommodatie zijn zowel op korte, als op de lange termijn interessante besparingen mogelijk.

De provincie Overijssel heeft forse ambities op het vlak van duurzaamheid, en met name op het gebied van energie.

Met het project Groene Euro’s Scoren willen we  sportverenigingen ondersteunen bij het verduurzamen van hun accommodatie. Het accent ligt daarbij op energiebesparing en duurzame energieopwekking (zonnepanelen, houtpelletkachels etc). De insteek hierbij is te werken aan een win-win situatie: energie besparen en/ of -opwekken = geld besparen.

Om sportverenigingen te ondersteunen en faciliteren is het project Groene Euro’s Scoren opgezet.

Speerpunt van het project is:

De energiescan voor sportverenigingen

De door de provincie gesubsidieerde energiescan brengt het energieverbruik van uw vereniging in beeld en geeft concreet advies met welke maatregelen u energie, en dus geld kunt besparen. De energiescan wordt uitgevoerd door een energieadviseur. Met het energieadvies kunt u gebruik maken van aantrekkelijke financiële regelingen van de provincie, waaronder de ‘Geld-terug-actie’ en de Energielening Ondernemingen.

Met ingang van 4 januari 2016 kan zelfs subsidie worden ‘gestapeld’ door ook gebruik te maken van de nieuwe landelijke subsidieregeling ‘Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties’ die op 1 september jl. is gepubliceerd.
Deze nieuwe regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO). Ook wordt het mogelijk voor verenigingen om bij de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) een borgstelling te krijgen voor een lening waarmee zij de investering kunnen doen.

Ga voor meer informatie naar de webpagina:
Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties

Er valt veel te besparen op energie door het
treffen van eenvoudige maatregelen, zoals het
vervangen van oude koel- en vriesapparatuur.
Omdat het vaak verouderde apparatuur betreft
welke 24 uur per dag aan staat, zijn dit grote
energieverbruikers.


- Arno Gadella, energieadviseur
Maatregelen die zich snel terugverdienen zijn onder
andere: het vervangen van de TL- verlichting door
LED-verlichting in kleedkamers en kantines, het
aanbrengen van waterbesparende douches,
bewegingsmelders en tijdklokken.


- Ben Dull, energieadviseur
Het valt mij op dat binnen de vereniging meestal
niemand verantwoordelijk is voor het
energiebeheer, terwijl de kennis vaak wel aanwezig
is onder de leden. Mijn advies is dan ook om
iemand hiervoor aan te stellen.


- Ben Dull, energieadviseur
Wij hadden een erg hoge energierekening. Met de
energiescan zijn de besparingsmogelijkheden
inzichtelijk gemaakt. We zijn gestart met het
treffen van ‘kleine’ maatregelen die snel tot
resultaat leiden. We zijn inmiddels erg enthousiast
geworden en kijken naar vervolgstappen om de
energierekening te doen dalen.


- Richard Achtereerkse, SV Helios, Deventer
Ondanks dat onze accommodatie vrij nieuw en
energiezuinig is, bleek uit de scan dat wij nog veel
energie kunnen besparen. Vooral door het
aanpassen van de kloktijden van de verwarmings-
installatie en de ventilatie. Het plaatsen van tijd-
schakelaars op de koeling en het doven van de
veldverlichting na de training zijn zaken waar we
meteen mee aan de slag kunnen.


- Jos Leferink, bestuurslid RSC Rossum