Om sportverenigingen te stimuleren en te faciliteren bij duurzaamheid, heeft de provincie een energiescan ontwikkeld voor sportverenigingen. De energiescan is een handig middel. Het geeft inzicht in uw energieverbruik en de besparingsmogelijkheden. Het gaat dan om concrete besparingsadviezen met een terugverdientijd korter dan 5 jaar. Een ander voordeel is, dat u in het geval van renovatie of grote investeringen in energiemaatregelen, gebruik kunt maken van interessante financiële regelingen van de provincie Overijssel.

De kosten van de energiescan zijn normaal gesproken € 450, maar door een subsidie van de provincie Overijssel kan deze voor € 250 (incl. BTW € 302,50) worden aangeboden. Uit de praktijk blijkt dat een sportvereniging met een energierekening van € 1.500 de kosten van een energiescan veelal binnen een jaar terugverdient als zij de aanbevolen maatregelen doorvoert.

Als uw vereniging een energiescan wil aanvragen, gaat dat als volgt in zijn werk:

  • Maak een afspraak met een energieadviseur voor het uitvoeren van een energiescan.
  • De energieadviseur maakt met u een afspraak op locatie. Aan de hand van een checklist maakt hij samen met u een rondgang door de accommodatie. Voor het uitvoeren van de scan is het wenselijk dat u kopieën van de jaarafrekening(en) van uw energieverbruik meeneemt en, als die beschikbaar zijn, de bouwtekeningen.

Er valt veel te besparen op energie door het
treffen van eenvoudige maatregelen, zoals het
vervangen van oude koel- en vriesapparatuur.
Omdat het vaak verouderde apparatuur betreft
welke 24 uur per dag aan staat, zijn dit grote
energieverbruikers.


- Arno Gadella, energieadviseur
Maatregelen die zich snel terugverdienen zijn onder
andere: het vervangen van de TL- verlichting door
LED-verlichting in kleedkamers en kantines, het
aanbrengen van waterbesparende douches,
bewegingsmelders en tijdklokken.


- Ben Dull, energieadviseur
Het valt mij op dat binnen de vereniging meestal
niemand verantwoordelijk is voor het
energiebeheer, terwijl de kennis vaak wel aanwezig
is onder de leden. Mijn advies is dan ook om
iemand hiervoor aan te stellen.


- Ben Dull, energieadviseur
Wij hadden een erg hoge energierekening. Met de
energiescan zijn de besparingsmogelijkheden
inzichtelijk gemaakt. We zijn gestart met het
treffen van ‘kleine’ maatregelen die snel tot
resultaat leiden. We zijn inmiddels erg enthousiast
geworden en kijken naar vervolgstappen om de
energierekening te doen dalen.


- Richard Achtereerkse, SV Helios, Deventer
Ondanks dat onze accommodatie vrij nieuw en
energiezuinig is, bleek uit de scan dat wij nog veel
energie kunnen besparen. Vooral door het
aanpassen van de kloktijden van de verwarmings-
installatie en de ventilatie. Het plaatsen van tijd-
schakelaars op de koeling en het doven van de
veldverlichting na de training zijn zaken waar we
meteen mee aan de slag kunnen.


- Jos Leferink, bestuurslid RSC Rossum