Groene Euro's Scoren

Nieuwsbericht

Animo groot voor Subsidieregeling energiebesparing sportaccommodaties

Er is grote belangstelling voor de Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS). Binnen 4 dagen na openstelling zijn een kleine 500 aanvragen ingediend. De som van de aanvragen heeft het subsidieplafond van 6 miljoen euro inmiddels bereikt.

De regeling heeft als doel energiebesparende maatregelen en duurzame energie te stimuleren bij sportaccommodaties. Voor sportverenigingen is de energierekening zo’n 10-20% van de begroting. Hier is vaak veel winst op te behalen. De subsidie is beschikbaar voor tal van maatregelen zoals LED verlichting, isolatie, zonnepanelen en zonneboilers.

Subsidieplafond bereikt
De ingediende aanvragen worden op dit moment beoordeeld. De beoordeling van de aanvragen kan leiden tot een toekenning of een (gedeeltelijke) afwijzing. Aanvragen kunnen daarom nog steeds ingediend worden, maar het is niet op voorhand zeker of deze nog toegekend kunnen worden.

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

zonnepanelen

Voorbeelden & Ontwikkelingen

Lees hier meer over de succesvolle aanpak van het verduurzamen van de sportaccommodatie door sportverenigingen die u reeds voorgingen en ontwikkelingen die daarbij kunnen helpen.

Experts aan het woord