SV Gramsbergen wordt gasvrij

Michel Assen, voorzitter van SV Gramsbergen, heeft zaterdag 10 december 2016 een overeenkomst met INTUhome getekend. Het doel van de overeenkomst is om het gasverbruik tot nul te reduceren.
Na de ondertekening hield wethouder René de Vent een praatje in de sponsorruimte van de vereniging over duurzame energie en hoe kosten van het verbruik beperkt kunnen worden.
Stapsgewijs zal in de komende jaren door INTUhome, eveneens uit Gramsbergen, de huidige gas-cv’s en gas-boilers vervangen worden door duurzame alternatieven. In 2020 moet dan de hele sportaccommodatie duurzaam zijn qua energieverbruik.

SV Gramsbergen verstookt nu ruim 15.000 m3 gas, dat is ongeveer 10.000 euro. Het bedrag dat nu voor de verwarming van ruimtes en water nodig is, kan door de te nemen maatregelen aanzienlijk naar beneden.
Het doel is om het sportpark ’t Hoge Holt geheel onafhankelijk te maken van fossiele brandstoffen.
De komende maanden wordt door INTUhome bekeken waar de meeste winst te behalen is.

Er valt veel te besparen op energie door het
treffen van eenvoudige maatregelen, zoals het
vervangen van oude koel- en vriesapparatuur.
Omdat het vaak verouderde apparatuur betreft
welke 24 uur per dag aan staat, zijn dit grote
energieverbruikers.


- Arno Gadella, energieadviseur
Maatregelen die zich snel terugverdienen zijn onder
andere: het vervangen van de TL- verlichting door
LED-verlichting in kleedkamers en kantines, het
aanbrengen van waterbesparende douches,
bewegingsmelders en tijdklokken.


- Ben Dull, energieadviseur
Het valt mij op dat binnen de vereniging meestal
niemand verantwoordelijk is voor het
energiebeheer, terwijl de kennis vaak wel aanwezig
is onder de leden. Mijn advies is dan ook om
iemand hiervoor aan te stellen.


- Ben Dull, energieadviseur
Wij hadden een erg hoge energierekening. Met de
energiescan zijn de besparingsmogelijkheden
inzichtelijk gemaakt. We zijn gestart met het
treffen van ‘kleine’ maatregelen die snel tot
resultaat leiden. We zijn inmiddels erg enthousiast
geworden en kijken naar vervolgstappen om de
energierekening te doen dalen.


- Richard Achtereerkse, SV Helios, Deventer
Ondanks dat onze accommodatie vrij nieuw en
energiezuinig is, bleek uit de scan dat wij nog veel
energie kunnen besparen. Vooral door het
aanpassen van de kloktijden van de verwarmings-
installatie en de ventilatie. Het plaatsen van tijd-
schakelaars op de koeling en het doven van de
veldverlichting na de training zijn zaken waar we
meteen mee aan de slag kunnen.


- Jos Leferink, bestuurslid RSC Rossum