Provinciale financiële regelingen voor energiemaatregelen.
Gaat u renoveren of grote investeringen doen (bijvoorbeeld in LED veldverlichting, hout pelletkachel), dan kunt u gebruik maken van aantrekkelijke financiële regelingen van de provincie Overijssel. Denk daarbij aan de Geld-terug-actie en de Energielening Ondernemingen. Let op: dit kan alléén als u een energiescan heeft laten uitvoeren!

Voor meer informatie kunt u ook terecht bij de volgende personen, instellingen en websites:

► Ook de KNVB zet in op Duurzaamheid
De informatie op de KNVB-site is ook goed bruikbaar voor sportverenigingen uit andere takken van sport.

Steeds meer voetbalverenigingen zijn bewust of onbewust bezig met duurzaamheid. Duurzame voetbalaccommodaties zijn helemaal van deze tijd en hebben de toekomst.
Verenigingen kampen met stijgende kosten en dalende sponsor- en kantinebestedingen, wat nadelig is voor de begroting. Het thema duurzaamheid biedt kansen om als vereniging de financiële positie structureel te versterken door bijvoorbeeld het verlagen van energiekosten.

Met onderliggende thema’s neemt de KNVB de vereniging mee in het thema duurzaamheid waarbij de focus in eerste instantie ligt op energiebesparing:

► Pilot gemeenten Deventer, Tubbergen en Dinkelland
Natuur en Milieu Overijssel heeft in de gemeenten Deventer, Tubbergen en Dinkelland in samenwerking met lokale partijen een project uitgevoerd om verenigingen te verduurzamen. Er zijn enkele documenten ontwikkeld waar u praktische informatie vindt over duurzame maatregelen bij sportverenigingen.

► Gemeenten
Elke gemeente in Overijssel heeft een energieloket. Hier kunt u terecht met uw vragen over lokale regelingen en voorwaarden.

► Duurzame Dorpen
In Overijssel zijn veel dorpen en wijken actief met het verduurzamen van hun omgeving. Energiebesparing en duurzame energie opwekking (bijvoorbeeld de aanschaf van zonnepanelen) staat vaak prominent op de agenda.
Kijk op de site Duurzaam dorp of er een duurzame gemeenschap in uw omgeving actief is, of neem eens een kijkje op de website van Hier Opgewekt. Vaak zijn zij bereid mee te helpen.

► Pilot Duurzame voetbalclubs
In Overijssel zijn 20 amateurvoetbalclubs gezamenlijk aan de slag gegaan met duurzaamheid. Zij gaan twee keer per jaar bij elkaar op excursie om te zien wat er gebeurd is en wat dat voor effect heeft op de vereniging. De verslagen van de eerste drie bijeenkomsten over: gezamenlijk inkopen van energie, Led-verlichting, zonnepanelen en houtkachel zijn te vinden op de website Overijssel heeft nieuwe energie.

duurzaamverenigen► Duurzaam Verenigen 
Duurzaam Verenigen is een onafhankelijke stichting die tot doel heeft om – op een creatieve en innovatieve wijze – sportverenigingen te ondersteunen met het verduurzamen van de organisatie en de accommodatie. Duurzaam Verenigen biedt kennis, expertise, informatie en advies op maat voor sportverenigingen.
Meer informatie op de website van duurzaam verenigen.

► Andere nuttige links:

Er valt veel te besparen op energie door het
treffen van eenvoudige maatregelen, zoals het
vervangen van oude koel- en vriesapparatuur.
Omdat het vaak verouderde apparatuur betreft
welke 24 uur per dag aan staat, zijn dit grote
energieverbruikers.


- Arno Gadella, energieadviseur
Maatregelen die zich snel terugverdienen zijn onder
andere: het vervangen van de TL- verlichting door
LED-verlichting in kleedkamers en kantines, het
aanbrengen van waterbesparende douches,
bewegingsmelders en tijdklokken.


- Ben Dull, energieadviseur
Het valt mij op dat binnen de vereniging meestal
niemand verantwoordelijk is voor het
energiebeheer, terwijl de kennis vaak wel aanwezig
is onder de leden. Mijn advies is dan ook om
iemand hiervoor aan te stellen.


- Ben Dull, energieadviseur
Wij hadden een erg hoge energierekening. Met de
energiescan zijn de besparingsmogelijkheden
inzichtelijk gemaakt. We zijn gestart met het
treffen van ‘kleine’ maatregelen die snel tot
resultaat leiden. We zijn inmiddels erg enthousiast
geworden en kijken naar vervolgstappen om de
energierekening te doen dalen.


- Richard Achtereerkse, SV Helios, Deventer
Ondanks dat onze accommodatie vrij nieuw en
energiezuinig is, bleek uit de scan dat wij nog veel
energie kunnen besparen. Vooral door het
aanpassen van de kloktijden van de verwarmings-
installatie en de ventilatie. Het plaatsen van tijd-
schakelaars op de koeling en het doven van de
veldverlichting na de training zijn zaken waar we
meteen mee aan de slag kunnen.


- Jos Leferink, bestuurslid RSC Rossum