Onderstaande sportverenigingen lopen voor op het gebied van energiebesparing en de opwekking van nieuwe energie! Dit zijn prachtige voorbeelden van wat met de uitkomsten van een energiescan kan worden bereikt. Daarnaast vindt u hier informatie over ontwikkelingen die verduurzaming in de sport kunnen versterken.


Besparingspotentieel sportverenigingen en schoolgebouwen

In opdracht van de Provincie Gelderland heeft Cailin Partners i.s.m. Duurzaam Verenigen en W/E adviseurs onderzocht wat het energie-besparingspotentieel is van sportaccommodaties en van scholen (primair onderwijs, PO en voortgezet onderwijs, VO) in haar provincie. Lees de rapportage als resultaat van het onderzoek.

Energiebesparing bij biljartverenigingen

Lees de energiebesparende tips over verlichting en verwarming in de informatiefolder van Van den Broek Biljarts.

Slimme Sportparken

Sportparken kunnen groener en duurzamer. Lees hier hoe ‘Smart City’ Amsterdam oplossingen aandraagt, waarmee sportverenigingen zelf aan de slag kunnen om slimmer met hun energie om te gaan en meer uit de club te halen!

Tennisvereniging Beekhuizen – Arnhem

Tennisvereniging Beekhuizen is met een enthousiaste groep leden bezig geweest om haar tennispark te laten uitgroeien tot het meest duurzame tennispark van Nederland. Bekijk meer.

Hockey Club Bully – Oldenzaal

Door een slimme financiële constructie maakt OHC Bully geplaatste zonnepanelen snel rendabel. Lees hier meer.

RKSV De Tukkers – Albergen

Het sportcomplex van de Tukkers in Albergen is een voorbeeldproject voor de inzet van biomassa en zon voor het duurzaam opwekken van warmte. Lees hier meer over hun aanpak.

Voetbalvereniging Berkum – Zwolle en voetbalvereniging Den Ham

Roel van ’t Oever (VV Berkum) en Joop Kleinnijenhuis en Jan Bosch (VV Den Ham) maken zich sterk voor een duurzame sportvereniging. Een lagere energierekening houdt de clubkas immers in een gezonde conditie. Hier ziet, hoort en leest u meer over hun succesvolle aanpak van het verduurzamen van hun sportvereniging.

Er valt veel te besparen op energie door het
treffen van eenvoudige maatregelen, zoals het
vervangen van oude koel- en vriesapparatuur.
Omdat het vaak verouderde apparatuur betreft
welke 24 uur per dag aan staat, zijn dit grote
energieverbruikers.


- Arno Gadella, energieadviseur
Maatregelen die zich snel terugverdienen zijn onder
andere: het vervangen van de TL- verlichting door
LED-verlichting in kleedkamers en kantines, het
aanbrengen van waterbesparende douches,
bewegingsmelders en tijdklokken.


- Ben Dull, energieadviseur
Het valt mij op dat binnen de vereniging meestal
niemand verantwoordelijk is voor het
energiebeheer, terwijl de kennis vaak wel aanwezig
is onder de leden. Mijn advies is dan ook om
iemand hiervoor aan te stellen.


- Ben Dull, energieadviseur
Wij hadden een erg hoge energierekening. Met de
energiescan zijn de besparingsmogelijkheden
inzichtelijk gemaakt. We zijn gestart met het
treffen van ‘kleine’ maatregelen die snel tot
resultaat leiden. We zijn inmiddels erg enthousiast
geworden en kijken naar vervolgstappen om de
energierekening te doen dalen.


- Richard Achtereerkse, SV Helios, Deventer
Ondanks dat onze accommodatie vrij nieuw en
energiezuinig is, bleek uit de scan dat wij nog veel
energie kunnen besparen. Vooral door het
aanpassen van de kloktijden van de verwarmings-
installatie en de ventilatie. Het plaatsen van tijd-
schakelaars op de koeling en het doven van de
veldverlichting na de training zijn zaken waar we
meteen mee aan de slag kunnen.


- Jos Leferink, bestuurslid RSC Rossum