De resultaten van de energiescan worden verwerkt in een compact energierapport. Daarin staat een korte analyse van uw energieverbruik en krijgt u een energieadvies. Dit advies is uitgewerkt in concrete maatregelen. Het gaat dan om energiemaatregelen met een terugverdientijd korter dan 5 jaar.

  • De energieadviseur stuurt u het energierapport toe en maakt een afspraak om het energierapport met u en/of het bestuur te bespreken. Hij geeft een toelichting op de resultaten van het rapport en de door hem aanbevolen maatregelen. Daarnaast wijst hij u op de provinciale regelingen waarvan u gebruik kunt maken.
  • Bekijk hier de rapportage van een reeds uitgevoerde scan bij voetbalvereniging De Tubanters 1897 – Enschede.
  • Reeds getal verenigingen hebben al een energiescan laten uitvoeren. Bekijk hier het complete overzicht.

Er valt veel te besparen op energie door het
treffen van eenvoudige maatregelen, zoals het
vervangen van oude koel- en vriesapparatuur.
Omdat het vaak verouderde apparatuur betreft
welke 24 uur per dag aan staat, zijn dit grote
energieverbruikers.


- Arno Gadella, energieadviseur
Maatregelen die zich snel terugverdienen zijn onder
andere: het vervangen van de TL- verlichting door
LED-verlichting in kleedkamers en kantines, het
aanbrengen van waterbesparende douches,
bewegingsmelders en tijdklokken.


- Ben Dull, energieadviseur
Het valt mij op dat binnen de vereniging meestal
niemand verantwoordelijk is voor het
energiebeheer, terwijl de kennis vaak wel aanwezig
is onder de leden. Mijn advies is dan ook om
iemand hiervoor aan te stellen.


- Ben Dull, energieadviseur
Wij hadden een erg hoge energierekening. Met de
energiescan zijn de besparingsmogelijkheden
inzichtelijk gemaakt. We zijn gestart met het
treffen van ‘kleine’ maatregelen die snel tot
resultaat leiden. We zijn inmiddels erg enthousiast
geworden en kijken naar vervolgstappen om de
energierekening te doen dalen.


- Richard Achtereerkse, SV Helios, Deventer
Ondanks dat onze accommodatie vrij nieuw en
energiezuinig is, bleek uit de scan dat wij nog veel
energie kunnen besparen. Vooral door het
aanpassen van de kloktijden van de verwarmings-
installatie en de ventilatie. Het plaatsen van tijd-
schakelaars op de koeling en het doven van de
veldverlichting na de training zijn zaken waar we
meteen mee aan de slag kunnen.


- Jos Leferink, bestuurslid RSC Rossum